Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2011

quintessence
6750 5331
Reposted byhorrorfreakhikarimonoIsijfoxloseyourselffmywordblocked

December 06 2011

quintessence
6156 8b6c
Reposted byMarmalepiejbycniemozeswiatniedlanas
quintessence
3166 a330
Reposted bytouch-of-lovepaulinka

December 05 2011

quintessence
Więc czasem ktoś zarzuci Ci egoizm - i co z tego?
Masz wszelkie prawo do tego by się bronić.
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie.
I trudno tak musiało być.
Nie mam złudzeń, nie mam pretensji, nie czuję nienawiści.
— Eldo
Reposted byegoisteeMerlinkaHIPHOP4LIFEczekajskamefirgefuhlvollwasdnowelovestory
quintessence
5364 55fa
Reposted byfrescoledtrescigarrillossmutnykamienfollowedstrangeeejustapersonCogitonuttalicemaekitchyfuckofcoursejestnamdzisiajsmutnosamozatruciedivibananowyczipsxDfleurrebelledrunkwhipsterola-laUncertaintycharlieainthome
quintessence
4607 1f2c
Reposted frompinkheels pinkheels
quintessence
3106 a7b4
Reposted byvalo-OtoniewszystkoitsatrapiwannaforgetkemikalgirldeadlynowaterrzucwszystkonekokocimietkasamozatruciejustapersonpsychotropowatakemeawayrightnowPanterkowaObsesja
quintessence
2286 1af5
Reposted fromallthesame allthesame viapinkheels pinkheels
quintessence
1142 77ed
Reposted bykorfuancka93sgrialux3
quintessence

December 04 2011

quintessence
3935 37ec
Reposted frompinkheels pinkheels
quintessence
3961 928b
Reposted frompinkheels pinkheels
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl